1 2 3 4
 

เปิดสอนภาษาจีน ทุกระดับชั้น ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากจีนโดยตรง

 • สอนโดยครูจีนของภาษา (ด้วยสำเนียงมาตรฐานแท้)
 • ครูทุกคนผ่านการรับรอง และการฝึกอบรมในระดับสูง
 • หลักสูตรทันสมัย ใช้งานได้จริง
 • สื่อการเรียนรู้ ครบถ้วย ถูกต้อง กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการสื่อสารสองทาง
 • ห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย บรรยากาศผ่อนคลาย เสริมการเรียนรู้
 • บริหารงานโดยผู้บริหารที่เป็นแม่ที่มีประสบการณ์ เอาใจใส่นักเรียนเหมือนลูกตัวเอง
 

บริการระดับมาตรฐาน

 • เปิดสอนภาษาจีน สำเนียงมาตรฐานแท้
 • พัฒนาหลักสูตร และจัดหาฝึกอบรมครูอาจารย์จีนให้กับโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 • บริการสอนภาษาจีนนอกสถานที่
 

3 โปรแกรมการสอนระดับมาตรฐาน

 • Weekend Chinese Class
 • Chinese Fun Camp